‘Bossche warenmarkt heeft wél toekomst!’
Auteur:

‘Bossche warenmarkt heeft wél toekomst!’

voorspelt Koos Woltjes met zijn “DNA managementagenda van de Bossche markt” 

Tekst: Tjeu Lensen | fotografie: Olaf Smit

Bij elke rechtgeaarde Bosschenaar springen de tranen in de ogen als hij of zij op woensdag de Bossche warenmarkt bezoekt. Het aantal kramen is de afgelopen jaren dramatisch teruggelopen. Daarmee verliest deze voor veel Bosschenaren belangrijke plek voor het doen van zijn of haar boodschappen en andere zaken zijn karakteristieke gezelligheid en intimiteit. Waar in vroeger tijden slechts tussen de kramen door kon worden geschuifeld, gaapt nu een half leeg plein met te weinig marktondernemers die weer en wind totseren om hun (vaak vaste) klanten te bedienen. Die situatie is ook de Bossche poltitiek een doorn in het oog. Krachtens een raadsbesluit werd bijna een jaar geleden aan wethouder Jan Hoskam opdracht gegeven om het tij te keren. Hij op zijn beurt ging daarbij te rade bij Koos Woltjes, geen onbekende in het Bossche. Samen met 14 marktondernemers smeedde hij een plan van aanpak, of zoals hij het noemt “DNA managementagenda van de Bossche markt”.

Koos Woltjes gepokt en gemazeld in het bedrijfsleven op het gebied van (interim-)management en externe communicatie was vereerd met de opdracht: “Toen ik werd benaderd voor deze klus heb ik geen moment geaarzeld. Ik kom weliswaar van buiten de stad maar ken ‘s-Hertogenbosch uit andere hoofde goed. Ik houd van deze stad en gun haar bewoners een gezellige en gezonde markt waar ondernemers een goede boterham kunnen verdienen. Wat dat laatste betreft ben ik ervan overtuigd dat alle ingrediënten aanwezig zijn voor een succesvolle toekomst.”

Ingrediënten
Om maar met die ingrediënten te beginnen. Volgens Woltjes kenmerkt de gemiddelde marktondernemer zich als een harde werker die niet vies is van een lange werkdag. Hij durft risico’s te nemen en doet als dat nodig is aan productvernieuwing. De kwaliteit van de aangeboden waren is hoog en de slogan ‘de markt van alle markten thuis’ zegt iets over de ambitie van de meeste ondernemers. Vooral de foodcomponent vormt een krachtige kern die veel Bosschenaren naar de markt trekt. Tel daarbij de aantrekkelijke cultuurhistorische omgeving en de aanwezige sfeervolle horeca op en je hebt in een notendop een perfecte mix om er een succes van te maken.

Meer mogelijkheden voor consument
Tegen dit licht bezien is de vraag gerechtvaardigd waarom die markt vooral op woensdag dan zo leeg is? Woltjes: “Uiteraard is de diepe economische crisis niet aan de deur van de marktondernemer voorbij gegaan. Maar ook het koopgedrag van het winkelend publiek is veranderd. Er worden hoge eisen gesteld aan kwaliteit. De consument wordt steeds kritischer. Hij heeft veel meer mogelijkheden dan vroeger om zijn aankopen te doen bijvoorbeeld via webshops. En er zijn doodeenvoudig minder ondernemers die hun toekomst op de markt zien.”

DNA
Dat laatste is volgens Koos Woltjes jammer. “De Bossche warenmarkt heeft wel degelijk toekomst.” zo stelt hij en somt verschillende zaken uit de zogenaamde ‘DNA managementagenda van de Bossche markt’ op op die dat volgens hem onderstrepen. Woltjes: “En ik heb dat niet alleen verzonnen. Samen met 14 marktondernemers is hier hard aan gewerkt en dat heeft concrete zaken opgeleverd die de komende tijd zullen worden uitgewerkt. Zo is er een stichting Marktpromotie opgericht die aan de slag gaat met het organiseren van activiteiten om het weer gezellig te maken op de markt. Er wordt naar gestreefd om met ingang van november hiermee van start te gaan.”

Verplaatsing kramen
Een belangrijk punt in het plan is volgens Woltjes de noodzakelijke verplaatsing van de kramen. Ondernemers die al jaren op dezelfde plek staan zijn niet happig om te verkassen ook al zou het algemeen belang hiermee gediend zijn. Veel ondernemers vrezen een flinke inkomstenderving. Tal van varianten zijn de revue al gepasseerd waaronder het verplaatsen van alle kramen van de Pensmarkt en Hooge Steenweg naar het Marktplein. Er wordt nu gestreefd naar een compacte markt met een opstelling die aantrekkelijk en makkelijk toegankelijk is voor de consument. Dit wil men in eerste instantie met zo weinig mogelijk verplaatsingen bereiken. De gemeente gaat hierover in gesprek met de ondernemers. Daarbij zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met hun belangen.

Bruisende markt mogelijk
Ondanks dat er vooral over de opstelling van de markt verschillend wordt gedacht maakt een rondje markt duidelijk dat iedereen het er wel mee eens dat er wat moet gebeuren. Men is blij dat de zaak door Koos Woltjes en een delegatie van de marktondernemers op een professionele manier is aangepakt en dat er stappen worden gezet om het tij te keren en de warenmarkt op woensdag weer te laten bruisen. Koos Woltjes is er vast van overtuigd dat die mogelijkheid er is: “Als het ergens kan, dan is het hier in ‘s-Hertogenbosch. Alles is aanwezig om er een succes van te maken. Want het is een prachtige stad waar de traditie van de markt thuishoort.”

0 Reacties uitgeschakeld voor ‘Bossche warenmarkt heeft wél toekomst!’ 3342 19 oktober, 2016 Interviews, Nieuws oktober 19, 2016

Facebook Comments

Digitaal bladeren