Koning Willem I College zet de toon
Auteur:

Koning Willem I College zet de toon

Bossche mbo-college valt regelmatig in de prijzen

Het Koning Willem I College (kw1c) uit onze stad (1.250 medewerkers, 13.000 studenten) valt met enige regelmaat, zeker ook landelijk, ‘in de prijzen’. In 2015 was het kw1c ‘Beste werkgever in het onderwijs’, in 2016 het ‘Beste grote ROC van Nederland’ en onlangs nog werd de school uitgeroepen tot ‘Meest ideale mbo-leeromgeving voor nu en in de toekomst’. 073Magazine wil weten hoe dat komt en spreekt met het College van Bestuur, maar laat ook een (oud)leerling en enkele medewerkers aan het woord.
Hans van Kasteren zit op de campus van de voormalige Koning Willem I kazerne aan tafel met algemeen directeur Jeanette Noordijk en met Cor van Gerven, lid College van Bestuur.

Tekst: Hans van Kasteren

De vraag maar meteen gesteld: waarin onderscheidt het kw1c zich van andere (mbo-)scholen?
Jeanette Noordijk: “Bij ons staat de student centraal. De individuele student telt en niet alleen de uitblinkende student. Evenzeer de kansarme leerling, die we juist álle kansen bieden. Die moeten ze dan natuurlijk wel grijpen! Dat gevoel van ‘het gaat om de leerling’ is bepalend voor ons handelen. Het is een gemeenschappelijk gevoel bij alle medewerkers van ons college. Wij stimuleren dat nadrukkelijk. Medewerkers zijn trots op hun school en op het gevoerde beleid. We kennen dan ook een betrekkelijk gering verloop onder onze docenten en andere medewerkers. Betekent dat we relatief veel oudere medewerkers hebben, maar gelukkig evenzeer een vrij grote groep van jongere docenten. Het leuke is dat die jongere leerkrachten elkaar hebben gevonden in een club, die ze ‘Pr1nCe’ noemen. Zij kloppen regelmatig op onze deur met frisse ideeën. Maar wij zijn als schoolleiding evenzeer trots op onze oudere, meer ervaren medewerkers. Een goed evenwicht is hier van groot belang. We dutten dus niet in en zetten jaarlijks in op verbetering van kwaliteit. Het kan altijd beter, dat beseffen wij ook”.

Afgelopen juni viel het kw1c opnieuw in de prijzen: ‘Meest ideale mbo-leeromgeving voor nu en in de toekomst’, zoals uitbundig geafficheerd met grote spandoeken aan de buitenste schoolmuren. Klinkt fantastisch, maar is het dat ook?
Cor van Gerven: “Ja, dat is absoluut ook iets waarin we ons echt onderscheiden. De fysieke concentratie van leeromgeving, van gebouwen. De campusomgeving die we hier op de Vlijmenseweg hebben stimuleert studenten en medewerkers enorm, dat horen we heel vaak. Groot, maar compact en eigenlijk ook kleinschalig. Herkenbaar, veel diversiteit. Ondanks de qua cijfers
grootschaligheid voelen mensen die hier werken en studeren zich snel thuis. ‘Onze school’, dat gemeenschapsgevoel. We weten dat we nogal wat studenten van verder weg hebben, die er een langere reistijd voor over hebben om hier te studeren. Juist vanwege die aantrekkelijke en stimulerende leeromgeving. We gaan nu werken aan het updaten van onze gebouwen aan de Onderwijsboulevard, nog geen 400 meter hier vandaan. Die gebouwen krijgen vanaf de Onderwijsboulevard een nieuwe, eigentijdse uitstraling. En een eigentijdse luchtbehandeling. Die verbetert het werk- en studeerklimaat”.

Eigenwijs, onafhankelijk, vernieuwend
Jeanette Noordijk was voordat ze in 2013 Coen Free opvolgde als voorzitter van het College van Bestuur directeur Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie op het ministerie van OCW. In die hoedanigheid leerde zij het college van Coen Free kennen. “Dat kun je wel zeggen. Als het kw1c wat te melden had, dan moest je luisteren. Het kw1c durfde altijd te zeggen waar het op stond. Eigenwijs, onafhankelijk, vernieuwend. Dat sprak mij toen al aan. Ik hoop en weet eigenlijk zeker dat er op het ministerie nog steeds zo over onze school wordt gedacht. Want we blijven kritisch en we proberen altijd op de golven van innovatie mee te lopen en waar mogelijk daarin zelfs het voortouw te nemen”.

Foto: Olaf Smit

Sander van der Walle, (hoofd) facilitair beheerder:
“Ik ben hier begonnen als catering medewerker en ben altijd gestimuleerd om me verder te ontwikkelen. Dat heb ik gedaan via bijscholingen. Je krijgt alle kansen, maar die moet je wel pakken! Ik voel me nu echt gewaardeerd en gerespecteerd. Mag bijvoorbeeld meedenken over planningen bij verbouwingen op mijn werkplek hier in School voor de Toekomst. Mijn mening telt, dat geeft een goed gevoel”.

Gezakt op ranglijst Keuzegids mbo
In 2016 riep de Keuzegids mbo het Koning Willem I College uit tot ‘Beste grote ROC (Regionaal Opleidingscentrum) van Nederland’. Een hele eer, maar in 2017 liggen die zaken iets minder gunstig. Het kw1c vindt zich nu terug op plaats 5. Hoe komt dat? Cor van Gerven daarover: “Je moet dat mede zien in het licht van het gegeven dat in 2017 ook kleinere ROC’s meedoen; dat was in 2016 nog niet het geval. En verder: onze cijfers zijn absoluut gezien zelfs beter dan in 2016, maar blijkbaar hebben andere (vaak kleinere) scholen nog grotere sprongen gemaakt”. Jeanette Noordijk vult aan. “Ach, weet je, je kunt niet elk jaar nummer één zijn. Dat moet je accepteren. En je mag ook best kritisch zijn ten opzichte van jezelf. Daar word je weer beter van, als je tenminste wat doet met die kritiek. En dat doen we, kan ik je verzekeren”.

Joost van de Biggelaar, docent verpleegkunde:
“Het kw1c biedt een prettige en vooral ook flexibele werkomgeving. Ik kan aan mijn werk vorm geven op een manier die bij mij en bij het beleid van het college past. Intercollegiaal contact wordt gestimuleerd en gefaciliteerd door het college. Een mooi voorbeeld hiervan is de start van Pr1nCe afgelopen schooljaar. Dit is het netwerk van het college voor medewerkers van 35 jaar en jonger. Doelstellingen zijn onder meer medewerkers met elkaar in contact te brengen en zodoende ervaringen, kennis en vaardigheden te kunnen delen. We kunnen bij onze direct leidingevenden, maar ook bij het College van Bestuur aankloppen als we suggesties hebben. De deur van de beleidsmakers staat hier altijd open!”

Community College
Het Koning Willem I College is UNESCO-school, ‘Triple A College’ (driemaal A: Ambitie, Aandacht en Ambiance) en voert daarnaast met trots het predikaat ‘Community College’, naar Amerikaans model. Betekent dat het kw1c zich nauw verbonden voelt met de community waarbinnen men opereert, in dit geval ’s-Hertogenbosch.
Jeanette: “We doen erg veel met en voor de regio en de gemeente ’s-Hertogenbosch. In het Jeroen Boschjaar 2016 hebben we bijvoorbeeld op vele manieren onze medewerking verleend en die inzet waar mogelijk gekoppeld aan onze opleidingen. Het mes snijdt zo aan twee kanten. Gelukkig wordt dat ook in de gemeente beseft. Wij maken absoluut deel uit van de community en leveren dus onze bijdrage”.

Kritiek op het taal- en rekenniveau van mbo’ers
Jeanette Noordijk: “Ja, dat is zo. Maar voor ons is het een halszaak er alles aan te doen om dat niveau ‘op te krikken’. Je doet onze mbo’ers echt tekort als je ze dat niet gunt. Het gaat niet op te zeggen ‘ach, dat heeft een monteur of een verpleegkundige toch niet echt nodig’. Iedereen in onze samenleving heeft een bepaald niveau van taal- en rekenbeheersing nodig! En ik weet dat je iedereen naar een hoger niveau kunt brengen. Dat is een belangrijk uitgangspunt van het Koning Willem I College”.

Topambtenaar Inge Vossenaar van het ministerie van OCW pleit voor een goede aanpak van het instrument LOB: Loopbaan Oriëntatie Begeleiding. Hoe staat het kw1c hierin?
Jeanette en Cor gezamenlijk: “Dat is een aspect waar wij ons nu inderdaad intensiever dan voorheen mee bezig gaan houden. We beseffen dat we hierin nog stappen kunnen maken en we zijn zeker van plan dat ook te gaan doen. We kunnen bijvoorbeeld mensen in gaan zetten als ‘coaches’ die de eerste stappen van onze studenten ná het kw1c begeleiden. Dat lijkt een goede zaak”.

Osman Cifci, oud-leerling:
Osman Cifci, woonbegeleider van jongeren met een autisme-stoornis en in ’s-Hertogenbosch gemeenteraadslid namens PvdA: “Ik kwam bij het kw1c binnen als een straatjochie zonder een doel in zijn leven. Geen vmbo-diploma, niets. Het interesseerde me eenvoudigweg niet. Maar mijn docenten op het kw1c ‘raakten’ me meteen en in no time hielpen ze me in kleine stapjes (doelen) verder. Het succes van de leerling staat bij het kw1c echt voorop! Zeker ook dankzij het kw1c ben ik nu wie ik ben. Kritiek? Nou ja, ik vind eigenlijk dat de school wat meer kan doen in het begeleiden van studenten nádat ze de opleiding hebben afgerond. Zet daar succesvolle oud-studenten voor in! Die zijn er volop!”

 

0 Reacties uitgeschakeld voor Koning Willem I College zet de toon 5025 09 september, 2017 Interviews, Nieuws september 9, 2017

Facebook Comments

Digitaal bladeren