“Mijn oude leven verbinden met mijn nieuwe leven”
Auteur:

“Mijn oude leven verbinden met mijn nieuwe leven”

Wens van Angelique Ottens van Beursvloer Den Bosch

Angelique Ottens (42) is de succesvolle initiatiefnemer en organisator van Beursvloer Den Bosch (zie kader). Op Beursvloer worden (veelal Bossche) maatschappelijke organisaties in contact gebracht met (voornamelijk Bossche) bedrijven, met de bedoeling dat zij een match maken die leidt tot een samenwerking waar beide partijen baat bij hebben. Op donderdag 16 november vond de zeer geslaagde zevende editie van Beursvloer plaats bij Avans Hogeschool Den Bosch. We drinken aan de Parade een kop koffie met deze welbespraakte, zelfverzekerde en initiatiefrijke dame. Gewoonlijk komen mensen die aan deze kwalificaties voldoen ook uit milieus waar dat soort eigenschappen gangbaar zijn. Maar voor Angelique Ottens geldt dat bepaald niet – je kunt echt niet stellen dat ze haar jeugdjaren heeft kunnen doorbrengen ‘in een gespreid bedje’.

Tekst: Hans van Kasteren | fotografie Olaf Smit

Angelique daarover: “Ik ben opgegroeid aan de onderkant van de samenleving. Mijn ouders hadden een slecht huwelijk. Toen ik zes jaar oud was volgde er een nare scheiding en een situatie met armoede en schulden. Een gedwongen verhuizing naar een huisje op de Hambaken, mijn moeder die de ellende niet aankon, weinig en ongezond eten, kleding uit een vuilniszak en uiteindelijk verkeerde vrienden. Maar ik heb me kunnen ontworstelen uit die situatie en heb goede opleidingen met succes kunnen afsluiten. Heb daarna ook een aantal mooie functies gehad bij o.a. Rabobank, SNS Bank Nederland en Ricoh. Door de jaren heen is het altijd mijn wens geweest mijn oude leven te verbinden met mijn nieuwe leven. Dat nieuwe leven bestaat uit een gezin met vijf kinderen en een eigen bedrijf, Sharity. Ik voel me nu een gezegend mens”.

Je hebt dus wel de mogelijkheden gekregen om een goede opleiding (Havo) te volgen? Hoe ging dat?Angelique: “Ondanks alle ellende is mijn moeder wel de ‘drijvende kracht’ geweest in de jeugd van mijzelf en mijn zusje. Zij was streng en zorgde er voor dat wij naar school gingen, dat we ons in haar ogen fatsoenlijk gedroegen. Soms gebeurde dat met (te) harde hand. Later ging ik me dan ook verzetten. Was een lastige puber, veel op straat, spijbelen, verkeerde vrienden. Ik kreeg het stempel ‘moeilijk opvoedbaar kind’. Maar zeker mede dankzij die houding van mijn moeder is het uiteindelijk toch goed gekomen. Ik haalde op het Jeroen Bosch College mijn havo-diploma, ondanks de drie ‘bijbaantjes’ die ik had, die ik móest hebben. Was gewoon financieel nodig. Onder meer door die bijbaantjes kon ik een Schoevers opleiding gaan doen. Daarna ging ik werken. Toen overleed mijn moeder. Ik besefte dat ik uiteindelijk veel aan haar te danken had. Maar ik besefte ook dat ik iets miste. Ik voelde me niet compleet. Uiteindelijk vond ik dat wat ik blijkbaar nodig had in het geloof. Ik ben nu christelijk (dat waren wij thuis niet). Ik ondervond de kracht van bidden. Ja, het is echt zo: God heeft mij compleet gemaakt. En ik ontmoette mijn man. Wij zijn een samengesteld gezin. Hij had al vier kinderen uit zijn eerste huwelijk, vier jongens. Medisch onderzoek had aangetoond dat ik geen kinderen zou krijgen – ik ben een zogenaamde ‘DES’-dochter. Maar toen we terugkwamen van onze huwelijksreis, nu tien jaar geleden, bleek ik zwanger! Ons vijfde kind Noa is een schat van een dochter. Een groot wonder, inderdaad”.

Je zegt dat je je oude leven wilt verbinden met je nieuwe leven. Hoe doe je dat?
“In mijn ‘nieuwe leven’ ken ik geen gebrek, geen armoede, maar wel veel respect en liefde. Ik probeer in veel dingen die ik kan doen mensen die in armoede leven te helpen. Dat is vrijwilligerswerk, waarin ik inderdaad vaak de kar trek. Dat komt ook omdat ik snap wat er speelt, weet wat die mensen voelen. Ik heb die ervaringen immers zelf ook gehad. Op die manier verbind ik mijn leven van voorheen met mijn leven van nu. Zo heb ik ‘Een dag voor jou’ mede opgezet. Ik werk daarin samen met organisaties als het Budget Advies Centrum en de Voedselbank. Tijdens zo’n dag bieden wij mensen uit de doelgroep een volle dag zonder zorgen, waarin wij van alles voor ze regelen. Denk aan een kapper, een schoonheidsspecialiste, een heerlijke lunch enz. En ik heb een eigen bedrijf: Sharity. Ja, die naam heb ik zelf bedacht en zegt wat we doen. ‘Sharing’ (delen) is een grondgedachte in mijn bestaan en ‘Sharity’ lijkt veel op ‘Charity’, wat liefdadigheid betekent. Sharity ‘handelt in vrijwilligerswerk’. Klinkt wat plat misschien, maar wij koppelen bedrijven en maatschappelijke organisaties aan elkaar. Ja, dat is in feite ook wat er gebeurt op een Beursvloer. We zijn ook op de hoogte van de ‘ins and outs’ van MVO: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Toen ik nog in loondienst werkte heb ik vaak genoeg geprobeerd het bedrijf te interesseren voor dit soort activiteiten. Maar dat kwam eigenlijk nooit goed van de grond. Op een gegeven moment werd ik boventallig bij Ricoh en toen nam ik het besluit: ik ga het gewoon zelf doen! Zo ontstond Sharity. Na een moeilijke start gaat het nu prima. Ja, Beursvloer ’s-Hertogenbosch is een belangrijke uiting van mijn activiteiten. Hoe we Beursvloer financieel bedruipen, vraag je? Nou, om te beginnen zijn er eigenlijk geen activiteiten waar iemand iets voor betaalt. Het gaat om diensten, het gaat om het delen. Het delen van kennis, ervaringen, goederen, handen. Maar natuurlijk kost de organisatie van dat alles geld. We prijzen ons gelukkig met een jaarlijkse gemeentelijke subsidie van € 15.000,00 en een groot aantal sponsoren uit het bedrijfsleven en onderwijs. Wat mijzelf betreft: ik kan een aantal van mijn uren declareren bij de Stichting Maatschappelijke Beursvloer”.

Wat voor advies zou je jonge mensen die opgroeien ‘aan de onderkant van de samenleving’ willen geven?
“Allereerst: de thuissituatie is voor een belangrijk deel bepalend. Wat mezelf betreft: als mijn moeder me niet zo nadrukkelijk had gestimuleerd en gestuurd dan had het allemaal best heel anders kunnen lopen. Maar in het algemeen zeg ik: ga naar school, zorg dat je je opleiding afmaakt, haal je diploma! En, ook heel belangrijk: zoek ergens een voorbeeld. Als je zo’n voorbeeld thuis niet vindt, kijk dan eens om je heen. Een buurman, een oom, een vriend, iemand in een wijkgebouw. Zoek iemand die je kan en wil helpen, al is het alleen maar door steeds met je te praten. Maar bovenal: je moet echt zélf de goede kant op willen. Ga er op uit, zoek de goede contacten, maar zit niet stil. Het komt je niet aanwaaien, echt niet”!

Woon je nog in Den Bosch?
Angelique: “Nee, ik woon in Veenendaal. De zoons van mijn man gingen of gaan daar naar school, dat wilden we niet veranderen. Mijn man? Die heeft lange tijd gewerkt in het bedrijfsleven als adviseur en manager. Ook hij heeft een eigen bedrijf gehad. Op het ogenblik studeert hij weer, een fulltime studie. Hij heeft het roer omgegooid en wordt straks voorganger. Ja, we zijn een christelijk gezin. En hoewel mijn bedrijf Sharity een kantoorpand heeft in Veenendaal, denk ik toch dat we ooit terugkeren naar Den Bosch. Daar liggen mijn ‘roots’, daar voel ik me nog steeds thuis. Ik heb een heel netwerk van mensen hier, ben ook vaak in Den Bosch. Ja, ik ben en blijf een rasechte ‘Bossche Bol’ “.

Wat is Beursvloer?

Bedrijven die komen willen graag lokaal wat betekenen. Beursvloer heeft tevoren maatschappelijke organisaties (vrijwilligersorganisaties, stichtin-gen, verenigingen, goede doelen) benaderd, getraind, hun hulpvragen geïnventariseerd en ze voorbereid op het evenement. Een bedrijf ontvangt alle hulpvragen en kijkt wat hij/zij kan en wil doen. De maatschappelijke organisatie levert op haar beurt in dank voor de hulp (altijd goederen, kennis, tijd, handen – eigenlijk alles behalve geld -) een mooie tegenprestatie. Een eerste samenwerking is geboren: er is een ‘match’! Er werken ruim 65 vrijwilligers aan dit evenement mee. In de zeven edities die er tot nu toe zijn gehouden zijn er:

* 1367 matches gerealiseerd:
gemiddeld bijna 4 matches per week

* 34.000 vrijwillige uren ingezet

* € 3.052.221,00 aan maatschappelijke waarde gerealiseerd.

0 Reacties uitgeschakeld voor “Mijn oude leven verbinden met mijn nieuwe leven” 1382 14 december, 2017 Interviews, Nieuws december 14, 2017

Facebook Comments

Digitaal bladeren