Openbaarheidsmaand Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Auteur:

Openbaarheidsmaand Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)

Met ook dit jaar weer pareltjes van nieuwsfeiten
Journalisten, historici en belangstellenden kunnen vanaf vandaag weer in de archieven duiken, want januari 2018 is bij het BHIC ‘openbaarheidsmaand’. Iedereen kan via de overzichtslijst kennisnemen van documenten, archieven en archiefbestanden die vanaf deze datum openbaar zijn geworden en dus toegankelijk zijn. Daarnaast schenkt het BHIC de hele maand januari elke maandag op www.bhic.nl/verhalen aandacht aan een paar van die ‘nieuwe’ archiefstukken.

In 2018 schuift de openbaarheidsgrens weer een jaartje op. Voor archieven met een openbaarheidsbeperking van 75 jaar valt het jaar 1942 vrij, waarin de spanningen van de Tweede Wereldoorlog in Noord-Brabant in de archiefstukken tot uitdrukking komen.

Uit de overzichtslijst

Zo zijn er dit jaar weer stukken openbaar geworden uit het archief van de vooraanstaande Brabantse familie Van de Mortel – De La Court. We stuiten in dit archief bijvoorbeeld op een eenvoudig briefkaartje, gefrankeerd met drie cent. Tijdens de oorlogsjaren is Jan van de Mortel burgemeester van Noordwijk en woont dus niet permanent op zijn landgoed Baast in Oostelbeers. P. van den Elsen onderhoudt en beheert zijn land en een correspondentie houdt hij Van de Mortel op de hoogte. Met dit briefkaartje, verstuurd in 1942, valt Van den Elsen direct met de deur in huis. “Dinsdag op Woensdag is er een bom gevallen, neven de voorgevel van de boerderij van Versteeg. Het mag een wonder heete dat daar geen dooie gevallen zijn…”

De dagrapportenboeken en processen-verbaal van de gemeentepolitie van Vught 1920-1994 schetsen ons een beeld van het gedrag van Duitse militairen in Vught en de houding van Vughtenaren tegenover de bezetters en degenen die met de vijand samen heulden, de N.S.B.-ers. Ook ontdek je in deze stukken dat er in die tijd vanwege de toenemende schaarste tijdens de Tweede Wereldoorlog veel hout, levensmiddelen en sigaretten gestolen werden. Verder zijn we getuige van een tragisch verkeersongeluk op 14 juni 1942 rond 21.00 uur op de Sint Michielsgestelseweg te Vught met dodelijke afloop voor een jongetje van zes jaar. Dit ongeluk werd veroorzaakt door het roekeloze rijgedrag van een militair van de Duitse Weermacht, die een motor met zijspan bereed.

In de archieven van het Gemeentebestuur Grave en Reek 1923-1942 zien we dat deze gemeenten in 1942 samen met het Armbestuur Reek winterhulp toekenden aan hun inwoners. De winter van 1941-1942 was de koudste winter in Nederland en had vooral door de Tweede Wereldoorlog een grote impact op het dagelijkse leven van mensen.

Dit jaar zijn er trouwens ook weer veel archiefstukken vrijgekomen uit het archief van Hero Nederland en voorgangers met interessante stukken over hun (nieuwe) producten en de financiën. We maken een vlucht naar 1967, het jaar waarin Willem-Alexander wordt geboren. Maar dat is óók het jaar dat Hero definitief overstapt van jam naar confiture. De archieven verklappen ons dat dit niet zonder slag of stoot is gegaan.

Maar er is zoveel meer. Nieuwsgierig geworden?  

Hier vind je het overzicht van archiefstukken op het BHIC die per 1 januari 2018 openbaar zijn geworden.

Openbaarheid archieven
Het BHIC vervult binnen de provincie Noord-Brabant een belangrijke rol in de openbaarheid van de overheid. Belangstellenden kunnen met eigen ogen zien wat de overheid aan stukken heeft geproduceerd. Maar ook archieven van particulieren komen op de openbaarheidslijst voor. De Archiefwet 1995 bepaalt dat archiefbestanden van overheidsinstellingen na twintig jaar worden overgedragen aan het archief. Ruim 95 procent van de overgedragen stukken is direct in te zien. Voor de rest geldt een beperking op de openbaarheid, meestal omwille van de privacy van nog levende personen. Over particuliere archieven maakt het BHIC speciale afspraken met de schenkers. En dus zijn er jaarlijks nieuwe archiefdelen in de openbaarheid.

 

bijschrift foto:- In de processen-verbaal van de gemeentepolitie van Vught uit 1942 vinden we veel processen-verbaal voor verbaal geweld. Zo is er een proces-verbaal waarin Vughtenaren Mr. G. van Zinnicq-Bergmann discrimineren. Hier staat hij op de foto met de heer W. van Beuningen en Jonkvrouwe E.M. Baronesse van Heemstra. (foto: Persbureau Het Zuiden/BHIC, 1942 Vught)

0 Reacties uitgeschakeld voor Openbaarheidsmaand Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) 1049 02 januari, 2018 Nieuws januari 2, 2018

Facebook Comments

Digitaal bladeren