‘Boer Achmed en Ibrahim zijn net zo welkom als boer Otto en Frank’
Auteur:

‘Boer Achmed en Ibrahim zijn net zo welkom als boer Otto en Frank’

Lijsttrekker CDA Huib van Olden
Zijn kamer kijkt uit op de Bossche Markt. “Ja , ik zit hier echt eerste rang. Vooral in de week voor carnaval kun je van hieraf goed zien hoe de stad transformeert naar Oeteldonk. De banieren, de gevelversieringen en de tijdelijke uitbreidingen van de cafés geven het centrum van onze stad een heel ander gezicht.” Het is duidelijk dat Huib van Olden, wethouder voor het CDA, verslingerd is aan de stad waaraan hij sinds 2006 eerst als raadslid en de laatste acht jaar als wethouder verbonden is. Dat is hem goed bevallen. “Ik blijf me graag inzetten voor de inwoners van ’s-Hertogenbosch,“ bekent Van Olden. Die uitspraak geeft aan dat hij graag nog een periode wethouder blijft.

fotografie: Marjo van de Peppel

Samen is heel gewoon
Met dat laatste komen we op een belangrijk punt voor Van Olden. “Den Bosch is zo’n leuke stad om te wonen en te werken omdat het sinds oudsher een verzamelplaats is van allerlei stromingen en mensen. De centrale ligging trekt tot op de dag van vandaag mensen van allerlei pluimage aan. Wij moeten als gemeente onze traditie als gastvrije stad in ere houden. Dat betekent respect voor elkaar, mensen verbinden, polarisatie tegengaan, een vuist maken tegen racisme en discriminatie en vluchtelingen humaan opvangen en snel laten integreren. Om nog maar even terug te gaan naar de geest van carnaval: boer Achmed en Ibrahim zijn wat mij betreft van harte welkom. Net zoals boer Otto en Frank. Met de boodschap van populistische partijen over migratie en vluchtelingen kan ik niets. Het CDA staat voor een gemeente waar samen heel gewoon is.”

Vrijwilligers
Uit het voorgaande mag blijken dat het interview is afgenomen vóór carnaval. We komen er als twee rechtgeaarde Oeteldonkers op terug als we het hebben over het belang van vrijwilligerswerk. Huib van Olden: “Vrijwilligers zijn de smeerolie van onze samenleving. Zij spelen een cruciale rol in het functioneren van allerlei instellingen, organisaties en verenigingen. Een prachtig voorbeeld zijn al die mensen die al maanden in de bouwhallen de grote optocht in elkaar aan het sleutelen zijn. Wij mogen overigens op een veel bescheidener schaal een bijdrage leveren. Samen met mijn vrouw Caroline bieden wij tijdens carnaval onderdak aan het Gevollug. Dat is tot nu toe altijd geweldig leuk om te doen. Het zijn studenten die de Prins begeleiden en afkomstig zijn uit Delft.”

Trots op Weener XL
Van Olden hoeft niet lang na te denken om enkele wapenfeiten te noemen die tijdens zijn bestuursperiode vorm hebben gekregen. Hij is naar eigen zeggen echt trots op de projecten van Weener XL, het werk- en ontwikkelbedrijf van de gemeente. “Weener XL speelt een belangrijke rol bij de begeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk of dient als laatste vangnet voor diegenen die deze stap niet kunnen maken. Blijkbaar doen wij het hier zo goed dat andere gemeenten komen kijken hoe wij hier met deze problematiek omgaan.” Het adagium werk, werk, werk blijft voorlopig een van de belangrijke agendapunten voor Van Olden.

Preventief
Ondanks dat we economisch de wind mee hebben is een groeiend aantal mensen veroordeeld tot een leven met schulden. Naast regulier beleid op dit gebied nemen we ook initiatieven in preventieve zin. Zo is er voor jongeren een app ontwikkeld om hun inkomsten en uitgaven in de gaten te houden. Vaak wordt immers al op jonge leeftijd de basis gelegd voor financiële problemen. Van Olden: “Met de ontwikkeling van Krap.nl proberen we daar iets aan te doen. Deze app maakt jongeren bewust van hun inkomsten en uitgaven en laat in één oogopslag zien wat er overblijft onder de streep. En heel belangrijk, jongeren krijgen dan adviezen en tips voor slimme besparingen. Afgestemd op hun leeftijd, inkomen en uitgaven.”

Uitdagingen
Cultuur en erfgoed behoort ook tot het werkveld van Van Olden. “Daar liggen nog de nodige uitdagingen zoals bijvoorbeeld de doorontwikkeling van de culturele hotspot de Tramkade, de bouw van een nieuw Theater aan de Parade, een stevig monumentenbeleid, en de vorming van één innovatieve organisatie voor cultuur(onderwijs) door fusering van de Muzerij, Bieb en Babel.” Van Olden toont zich ook content over de in samenspraak gevonden oplossing voor het culturele ondernemerschap van de Verkadefabriek.

 

0 Reacties uitgeschakeld voor ‘Boer Achmed en Ibrahim zijn net zo welkom als boer Otto en Frank’ 1263 28 februari, 2018 Interviews februari 28, 2018

Facebook Comments

Digitaal bladeren