“Oog hebben voor Bosschenaren die echt hulp nodig hebben”
Auteur:

“Oog hebben voor Bosschenaren die echt hulp nodig hebben”

PvdA kandidaat Jolanda van Gool van roze naar rood
“Ik voel me thuis bij de PvdA. Deels komt dat door het rode nest waar ik uitkom. Mijn opa was al geabonneerd op het Vrije Volk en heeft Joop den Uyl bij een bezoek aan onze provincie nog wel eens aangespoord tot een progressievere koers. Maar ook het uitgangspunt van de PvdA dat bij politiek bedrijven solidariteit en respect vaste kernwaarden zijn, maakt het tot mijn partij.” Aan het woord is een strijdbare Jolanda van Gool die de derde plaats van de kandidatenlijst van ‘haar’ partij bezet.

Met de plaatsing van Jolanda van Gool op die plek en Desirée Coense Weber en Lesha Bosman op respectievelijk plaats vier en zes, bekent de PvdA kleur. De partij geeft hiermee aan serieus invulling te willen geven aan diversiteit binnen de te vormen fractie. Voor Jolanda een meer dan logische zaak. “Als ik naar degenen kijk die nu de stad besturen, zijn dat allemaal heren van middelbare leeftijd in grijze pakken. Daar moet echt verandering in komen!”

Gelijkheid en respect
Voor Jolanda komt daar wat diversiteit betreft nog een dimensie bij. “Ik ben als bestuurder betrokken bij het COC en FNV Roze. Verder heb ik een belangrijke bijdrage geleverd aan de organisatie van Roze Zaterdag die vorig jaar in Den Bosch werd gehouden. Daaruit kun je afleiden dat ik me in de Bossche politiek sterk zal maken voor gelijkheid en respect voor de medemens van welke geaardheid of afkomst ook. Het feit dat ik niet samen met mijn vrouw hand in hand door de stad durf te lopen geeft aan dat er op dat gebied nog zat te doen is. We moeten ons keurmerk van Regenboogstad wel waar maken.”

Armoedebestrijding
Jolanda woont al vanaf haar achttiende in Den Bosch. Zij volgde daar haar opleiding en werkt nu als arbeidsdeskundige. “Ik vind het een heerlijke stad. Wij wonen in Empel maar bezoeken heel vaak het gezellige centrum. Ik hou ook van “de Bosschenaar”. Dat liedje van een grote bek maar wel een heel klein hartje is in de meeste gevallen echt van toepassing. Het merendeel van hen heeft dan ook geen reden tot klagen. Waar we wel iets aan moeten doen is armoedebestrijding. Het feit dat er maar liefst 4.000 Bossche kinderen onder armoedige omstandigheden opgroeien, is voor mij onaanvaardbaar. Het wordt hoog tijd dat we daar serieus werk van maken en onze slogan “nu eerst de mensen” waar maken. Er wordt immers wel veel geld uitgegeven aan prestigieuze projecten.

Pal naast onze inwoners staan
Met dit laatste komen we weer bij het rode nest van Jolanda. “Wij hadden het thuis ook niet breed. Mijn vader moest als schoenmaker heel hard werken voor een paar centen. En dat laatste geldt nog steeds voor veel mensen. Wat dat betreft moeten we denk ik goed luisteren naar mijn opa die mij als toekomstig gemeenteraadslid erop aanspreekt oog te hebben voor Bosschenaren die echt hulp nodig hebben. Dat heb ik me ook vast voorgenomen. Ik zal als volksvertegenwoordiger pal naast onze inwoners staan (of ervoor als het moet). Ik wil er vooral zijn voor de inwoners die het moeilijk hebben. Ik ga in Den Bosch voor hen strijden: voor een beter loon, of uitkering, betaalbare huur-en koopwoningen en voor een meer gelijke verdeling van de middelen.”

Publieke banen
Tot slot wijst Jolanda nog op het belang van publieke banen. “De crisis is voorbij en veel meest jongere mensen vinden nu een baan. Toch zijn er nogal wat Bosschenaren voor wie dat niet geldt. We moeten er alles aan doen om ook deze mensen perspectief te bieden en inhoud te geven aan hun leven. Zij horen er immers ook bij. Een sterke stad als Den Bosch vraagt om een sterke publieke sector. We zien dat er behoefte is aan het vervullen van belangrijke publieke functies: de conciërges en assistenten op scholen, toezicht in het openbaar vervoer, ondersteuning van sport en cultuurverenigingen en het schoonhouden van de openbare ruimte. De PvdA wil dat die publieke taken weer worden vervuld.”

0 Reacties uitgeschakeld voor “Oog hebben voor Bosschenaren die echt hulp nodig hebben” 2420 28 februari, 2018 Interviews februari 28, 2018

Facebook Comments

Digitaal bladeren