Onbekend maakt onbemind…
Auteur:

Onbekend maakt onbemind…

Anders dan in de Randstad heeft ‘s-Hertogenbosch maar weinig erfpachtkavels. Het is daarmee ook een beetje een onbekend fenomeen in onze stad. En, zoals zo vaak, maakt onbekend ook hier onbemind. Vooral in de jaren 80 heeft de gemeente kavels uitgegeven. Doel: het betaalbaar maken van woningen omdat nu alleen de opstal gekocht hoefde te worden en niet de grond én een beetje een vinger in de pap houden bij deze binnenstadse ontwikkelingen. Nu is er voor dat laatste argument naar mijn mening niet zo veel te zeggen. De gemeente beschikt namelijk over legio andere middelen als: bestemmingsplannen, omgevingsvergunningplicht en voor de binnenstad het Beschermd stads en dorpsgezicht. Iedereen die in dit gebied gebouwd, verbouwd of soms zelfs alleen onderhoud heeft gepleegd weet hier wel van. Het andere argument, het betaalbaar maken van woningen, was nodig in de crisisjaren van de jaren 80. Maar hier is echt geen sprake meer van. Sterker nog, nog nooit heeft men zoveel over gehad voor het verwerven van een woning.
Als eigenaar van de opstal (het huis op de grond van de gemeente) kún je de grond van de gemeente kopen. Van de ca. 200 erfpachtkavels zijn er nu nog ca. 80 niet verkocht. Deze eigenaren betalen een jaarlijkse canon (huur voor erfpachtgrond). Om de 25 jaar moet, volgens de erfpachtvoorwaarden, de grond geherwaardeerd worden en dan mag ik hier, met twee collega’s, mijn mening over geven. Maar ook wanneer de eigenaar van het pand de grond wil kopen is dit het geval. Wij taxeren dan de vrije marktwaarde van de grond en de gemeente laat hier een formule op los om tot een koopprijs te komen.
Met dit beperkt aantal percelen in de stad dunkt het mij dat de gemeente hier relatief veel werk aan heeft en niet zo gek veel mee wint. Het argument van betaalbaarheid gaat momenteel ook niet op. Dus waarom zou de gemeente niet een scherp aanbod doen aan de opstalhouders. Met als doel het systeem van erfpacht in de stad achter ons te laten. De waarde van de woning kan dit in deze markt makkelijk dragen en door de lage hypotheekrente is het ook heel goed betaalbaar. Daarnaast komt de eigenaar het dan in zijn verkoop ook niet meer tegen want, onbekend maakt onbemind.

0 Reacties uitgeschakeld voor Onbekend maakt onbemind… 625 26 april, 2019 Column april 26, 2019

Facebook Comments

Digitaal bladeren