Alle artikelen bij elkaar

Wat verstaan we onder outplacement?

Outplacement is het herplaatsen van een medewerker naar een nieuwe baan buiten de huidige organisatie, uitgevoerd door een outplacementbureau. Het kan gaan om werk bij een andere werkgever of als zelfstandige. Outplacement wordt ook wel […]

0 0