Alle artikelen bij elkaar

Blog

Wat verstaan we onder outplacement?

0

Outplacement is het herplaatsen van een medewerker naar een nieuwe baan buiten de huidige organisatie, uitgevoerd door een outplacementbureau. Het kan gaan om werk bij een andere werkgever of als zelfstandige. Outplacement wordt ook wel jobhunting naar een nieuwe job genoemd.

Hoe wordt outplacement ingezet?

Meestal wordt outplacement geïnitieerd voor een medewerker voor wie binnen de huidige organisatie geen ruimte meer is. Het gaat dan vaak om gedwongen vertrek  als gevolg van ontslag of een reorganisatie. Maar er zijn nog veel meer redenen om voor outplacement te kiezen.

Waarom outplacement?

Een outplacementtraject wordt vooral ingezet om de kansen van de vertrekkende werknemer op een nieuwe baan te vergroten en daarmee werkloosheid te voorkomen. Maar er zijn meer redenen te bedenken om voor outplacement te kiezen.

Wie geeft er opdracht tot outplacement?

De daadwerkelijke opdracht tot outplacement wordt doorgaans door de werknemer gegeven, terwijl ontslag op initiatief van de werkgever plaatsvindt. Met de introductie van de transitievergoeding en de toename van loopbaanbegeleiding en arbeidsmobiliteit nemen echter steeds meer werknemers  het initiatief tot outplacement. Veelal komt dat omdat werknemers bij ontslag zelf de beschikking krijgen over een transitievergoeding of outplacementbudget.

Is outplacement verplicht?

In Nederland hoeven werkgevers niet verplicht outplacement aan te bieden en hoeven werknemers  het ook niet te accepteren. Herplaatsing kan onderdeel zijn van een sociaal plan bij een reorganisatie en/of het gevolg zijn van een cao, herstructurering, sociaal plan en goed werkgevers.

De onderdelen van een outplacementtraject

De medewerker doorloopt het outplacementtraject met  hulp van een ontwikkelprofessional. Een dergelijk traject bestaat doorgaans uit een aantal vaste stappen: het afhandelen van het ontslag, het in kaart brengen van de vaardigheden en wensen van de medewerker, het begeleiden van de zoektocht naar een baan en uiteindelijk het vinden van een passende nieuwe baan.

Wie voert outplacement uit?

Outplacementbureaus zijn gespecialiseerde organisaties die werknemers begeleiden bij de overstap naar een nieuwe baan. Er zijn honderden outplacementbureaus in Nederland  die verschillende doelgroepen en branches bedienen. Veelal zijn outplacementbureaus naast outplacement ook actief in het begeleiden van zieke werknemers die in het kader van re-integratie naar nieuw werk wettelijk begeleid moeten worden. Dit noemen we ook wel re-integratiebegeleiding in het tweede spoor.

https://outplacementverzekering.nl

You might be interested in …